Home SEAT Leon 2011 Стренгорезка 3 кВт 200 кг в час бу